vrijdag 27 mei 2011

Column (nl): Mijn black

15 jaar geleden ontdekte ik de black metal. Als je Cradle of Filth als black metal ziet tenminste… Daarvoor luisterde ik naar Metallica. Ik was wat je een fan zou noemen. Ik had alle albums en luisterde er dagelijks naar. Metallica was mijn muziek. Ik wist wel dat geen perfecte muziek was, maar het was het beste dat ik kende.

Op een dag vond ik in een platenzaak een album waarvan de hoes me nogal intrigeerde. Hij had iets gotisch, iets duisters. Ik kocht Vempire zonder er maar naar geluisterd te hebben.

Dat album van Cradle of Filth had een bepaalde sfeer. Veel was het niet, maar het was meer dan ik ooit gehoord had. De teksten waren ontzettend theatraal, maar het was de eerste keer dat ik een nummer hoorde waarin Satan genoemd werd. Ik geloof niet in Satan, nooit gedaan ook, maar het fascineerde me.

Ik begon me te verdiepen in deze soort muziek. Ik had natuurlijk nog geen toegang tot het internet, dus was het nogal lastig om informatie te vinden, maar ik had niet heel lang nodig om Mayhem te ontdekken. Door alle media-aandacht die die band toen kreeg was dat ook niet zo moeilijk.

Toen ik De Misteriis dom Sathanas voor het eerst horde wist ik dat ik gevonden had waar ik naar op zoek was geweest. Het was metal, maar met zo’n intense, duistere, agressieve, smerige sfeer… Ik heb er nog steeds geen woorden voor.

Mayhem is lange tijd veruit mijn favoriete band geweest. Natuurlijk kocht ik ook wel andere albums. Immortals Pure Holocaust, Emperors Anthems to the Welkin at Dusk, Burzums Filosofem, maar Mayhem, vooral De Misteriis… bleef het echtst voelen.

En nee, ik weet nog steeds geen sluitende omschrijving van het fenomeen black metal, maar ik kan het inmiddels wel redelijk schetsen. Het hoeft niet per se theïstisch satanisch te zijn, het kan ook atheïstisch zijn, zolang dat maar op een agressieve manier is. Het kan melodisch zijn, maar dat hoeft zeker niet. Het kan snel zijn, maar ook langzaam. Het noodzakelijke ingrediënt is duisternis. Je hoeft niet in Satan te geloven, maar je moet de duisternis gezien hebben. Anders is het onmogelijk om black metal te maken of te waarderen zoals het hoort. Prachtig in al zijn verschrikkelijkheid.

Column (en): My black

15 years ago I discovered black metal. Well, if you would call Cradle of Filth black metal… Before I listened to stuff like Metallica. I think I was what you would call a fan. I owned all the albums and listened to them every day. Metallica was my music. I knew that it wasn’t perfect, but it was the best music I knew.

Someday in a record store I found an album with artwork that somehow intrigued me. Some gothic elements, something dark. I bought Vempire without having listened to it.

That Cradle of Filth album had a certain atmosphere. It wasn’t much, but it was more than I’d ever heard. The lyrics were extremely theatrical, but it was first time I heard a song with lyrics that mentioned Satan. I don’t believe in Satan, I never did, but it fascinated me.

I started to search for information about this kind of music. Of course I didn’t have access to the internet then, so gathering information was a bit hard, but it didn’t took me long to discover Mayhem. Mainly because of the media attention around the band at that time.

When I first heard De Misteriis dom Sathanas I knew that I found what I had been looking for. It was metal music, but with such an intense, dark, aggressive and gruesome atmosphere in it. I couldn’t and I still can’t find words to describe it.

I sticked with Mayhem for a pretty long time. Of course I bought other albums as well. Immortal’s Pure Holocaust, Emperor’s Anthems to the Welkin at Dusk, Burzum’s Filosofem, but Mayhem, especially The Misteriis…  felt the realest of them all.

And no, I still didn’t find answer to the question of what black metal is, but I know that I can border it. Black metal doesn’t have to be theistic satanic, it can be atheistic, as long as it’s in an aggressive way. It can be melodic, but it doesn’t have to. It can be fast and it can be slow. The absolute ingredient is darkness. You don’t have to believe in Satan, but you need to have seen the darkness. Otherwise it is impossible to create or appreciate true black metal. Beautiful in all its horror.

dinsdag 24 mei 2011

Interview (nl): Ondskapt

Er zijn niet veel bands die black metal zo serieus nemen als Ondskapt dat doet. Hun albums zijn zo duister als duister maar zijn kan en hun optredens zijn niets anders dan pure duivelsaanbidding. Zanger Acerbus was zo vriendelijk om een aantal vragen te beantwoorden over de band, zijn visie op black metal en hun toekomstplannen.

- De tour die voor dit jaar gepland stond is om gezondheidsredenen niet doorgegaan. Hoe gaat het ondertussen? Weten jullie al iets over een nieuwe tour?

Nou, ik ben nog aan het herstellen. Ik ben behoorlijk ziek geweest. De tour waar we het over hebben zou plaats hebben moeten vinden in mei en we zijn nog steeds van plan om ‘m op een ander moment alsnog te doen. We zijn geboekt voor meerdere optredens aangezien mijn gezondheid het me weer toestaat om op te treden. Eerst spelen we op het Devilstone festival in Litouwen op 16 juli, 18 augustus in Duitsland op Barther Open Air. Ook zijn we als hoofdact geboekt voor een Amerikaanse tour, Prefest for Rites of Darkness, in december. Op onze website, www.ondskapt.com, zullen we binnenkort meer informatie over toekomstige optredens posten en zeer waarschijnlijk volgt er nog wel een Europese tour.

- Sommige black metal bands gebruiken veel accessories en effecten bij hun optredens. Vuur, rook, bloed, delen van dode dieren, enzovoort. Andere bands houden het zo simpel mogelijk. Hoe belangrijk vinden jullie dat sort zaken?

Het hangt vaak af van de omstandigheden, de beschikbaarheid van dat soort zaken en natuurlijk van de lokale wetgeving. Maar geen wet zou me ooit de dingen op het podium laten doen die ik echt zou willen. Geloof me, dat zou veel verder gaan dan de dingen die jij nu noemt en het zou een behoorlijke bende worden. Het gaat ons erom een verrotte, walgelijke sfeer te creëren en de muziek voor zichzelf te laten spreken. Als je het over hem hebt, dan zal hij verschijnen.

- De term black metal is nogal vaak onderwerp van discussie geweest in de metalwereld. Hoe zou jij black metal definiëren?

In 90% van de gevallen zou ik dat hetzelfde doen als Alice Cooper dat in de jaren ’90 eens deed toen hij tourde in Scandinavië en de extreme metalbladen daar las. Hij noemde black metal erg “Spinal Tap”. Elke band probeerde kwaadaardiger en sinisterder te doen dan de ander. Ik zou heel graag zeggen dat het tegenwoordig anders is, maar dan zou ik liegen. Black metal in zijn puurste vorm is duister en inspirerend. Niet alleen als genre, maar ook als een manier van leven voor het individu.

- Wat vind je van de manier waarop het genre zich de afgelopen twintig jaar ontwikkeld heeft?

Ik zou zeggen dat het zich vanuit het ontstaan als een experimenteel mixgenre verspreid heeft en zijn succes heeft gehad in veel verschillende subgenres. Ik denk dat black metal niet zo makkelijk meer te definiëren is, aangezien er tegenwoordig zoveel bands op zoveel verschillende manieren deze stijl hanteren. Ze hebben allemaal hun eigen bestaansrecht opgebouwd. Natuurlijk is er door het internet veel veranderd en doordat muziek gratis beschikbaar is geworden waardoor de lat veel hoger kwam te liggen. Iedereen kan tegenwoordig thuis een demo opnemen en zijn muziek op het internet zetten en op die manier zijn eigen black metalband hebben. Dit was vroeger heel anders, toen zelfs een demo opnemen geld en moeite kostte. Ik zou zeggen dat de black metalscene zich op bepaalde vlakken behoorlijk ontwikkeld heeft en nog veel potentie heeft om zelfs nog verder te groeien, hoewel de puurheid ondertussen wel redelijk verzwakt is.  

- Wat vinden jullie, als pure black metalband, van het zogenoemde “post-black”-genre”

Daar heb ik nog nooit van gehoord.

- Zweedse black metalbands hebben op een of andere manier een ondefinieerbaar, typisch Zweeds geluid.  Hoe zit dat?

De studio’s die de opnames maken, de mensen achter de muziek, daarnaast invloeden en toeval. De grotere Zweedse black metalbands hebben natuurlijk het handelsmerk “Zweedse Black Metal” ontwikkeld door simpelweg de bands te zijn die ons land vertegenwoordigen. Bands als Bathory, Marduk, Nifelheim en dergelijke zijn op een bepaalde manier de leiders geweest in de Zweedse black metalscene en hun geluid is uniek genoeg, maar ik denk ook dat bepaalde albums zo goed zijn vanwege de productie.

- Welke bands verdienen volgens jou meer aandacht dan ze nu krijgen? Welke bands bewonder je? Zijn er bands met wie jullie graag eens zouden touren?

Er zijn niet veel Zweedse black metalbands waar ik interesse in heb. Wat ik wel ontzettend zou zien zitten is een tour samen met Ofermod.

- Na de jaren ’90 is black metal langzaam weer diep in de underground beland. Vind je dat een goede zaak?

Volgens mij komt dat door het zoeken naar wat eens was. Maar de waarheid is dat dat nooit meer herwonnen kan worden. Zelfs niet door de mensen die destijds verantwoordelijk waren voor alle ophef. Desondanks is de underground belangrijk vanwege zijn integriteit. De mainstream black metal is er alleen maar om winst te maken. Ik vind het belangrijk dat black metal zijn ware aard zou moeten laten zien. Waar de grotere corporaties corrupt en pervers zijn. Een scene zonder die demonen zou altijd puurder en eerlijker zijn en daarom nooit zo gewaardeerd worden als geheel.

- Erik van Watain zei ooit dat black metal te lang als grap is gezien. Ben je het daarmee eens?

Persoonlijk zie ik minstens 90% van de black metal als grap. De overige 10%  heeft tenminste het recht black metal te heten!

- Veel black metalmusici zeggen hun inspiratie van buiten de metal te halen. Waar halen jullie je inspiratie vandaan?

We hebben meerdere “klassieke” inspiratiebronnen die tot op de dag van vandaag zorgen voor de vonk voor ons innerlijke vuur waardoor we deze muziek kunnen schrijven. Maar ook alles dat we konden vinden dat maar zo ziek en kwaadaardig mogelijk is. Toen Nabemih en ik jong waren luisterden we veel naar de oude klassiekers van de black metalscene, maar ook klassieke muziek vonden we bijzonder interessant. Die composities kunnen zo verbazingwekkend mysterieus zijn, zo duister en groots. De variaties en nuances waren soms zo overweldigend dat het bijna te goed was om waar te zijn. Volgens mij was klassieke muziek toen het geschreven werd, de black metal van zijn tijd.

- Het is me opgevallen dat metalmusici vaak heel vriendelijke, rustige mensen zijn. Hetzelfde geldt voor het publiek. Hoe valt dat te rijmen met het extreme karakter van de muziek en de teksten?


Ik weet niet of dat klopt en ik zie het nut er niet van in om daar allerlei psycho-analyses over op te zetten, maar ik weet wel vrij zeker dat de meeste van ze onder hun make-up en spikes enzovoort ontzettend normale mensen zijn die teveel denken in plaats van doen. Ik neem het ze niet kwalijk, ze hebben geen hoger doel of een drang naar macht. Ze zijn er alleen maar voor de muziek en hebben zoals gebruikelijk geen idee van waar black metal eigenlijk over gaat! BLACK METAL IS DE MUZIEK VAN DE DUIVEL. HET PUBLIEK ZOU ELKAAR NEER MOETEN SCHIETEN IN PLAATS VAN SPIKES TE DRAGEN!

- Er zat behoorlijk wat tijd tussen Arisen from the Ashes en het voorgaande album Dödens Evangelium. Is Ondskapt sinds het laatste album de belangrijkste band voor alle leden?

Ik werk niet met mensen die niet de kracht hebben zichzelf in te zetten voor iets dat belangrijker is dan zij zelf zijn.

- Wat is het belangrijkste voor Ondskapt? Gaat het vooral om de muziek, of is de boodschap erachter belangrijker?

Ik verbaas me over het feit dat rede en gezond verstand niet alleen buitenspel worden gezet, maar zelfs gehaat en verworpen worden. De mensheid zal spoedig uitgedund worden, net als al het andere in de wereld van de duivel, en verkracht zichzelf tot het onnatuurlijke. Nieuwe openbaringen van perversie versus de mensheid worden geschreven. Als demonen bezit van je nemen is mijn god aan het werk. Het geloven van zij die bedreigen wordt waarheid en koren van gegil en gekreun vullen de nacht. Hierin ligt de monumentale weg naar de waarheid. Daarin ligt verdoemenis! Naar de tijd verstrijkt verdwijnt loutering voor eeuwig! Uiteindelijk zal het hellevuur een wetteloze verzameling zielen verslinden voor een groter rijk van één. Onmeetbare afstanden van helse verrotting met de schoonheid van een verloren droom. Alle ziekheid van onze kwaadaardige samenkomst en onze zielen wordt verenigd om alle onzuiverheden van de mens te vernietigen.  Misschien dat dit lijden nog overtroffen kan worden, maar dat zal de tijd moeten uitwijzen.

- Christelijke invloeden verdwijnen steeds meer uit Europa, terwijl de islam steeds groeter lijkt te worden. Zien jullie de islamitische Satan als dezelfde als de christelijke?


Uiteindelijk maakt dat helemaal niet uit. Het zijn allemaal perverse varkens die gemolesteerd worden door een kracht die nog veel groter is dan ik zelfs kan bevatten. Vanaf hun geboorte zijn ze al gedoemd tot ziekelijkheid en achterlijke logica. Miljoenen hetzelfde, als een kudde schapen, onzuiver in hun eeuwig durende slaap…

- Wanneer kunnen we een opvolger van Arisen from the Ashes verwachten?

Volgend jaar gaan we de studio in en dan zien we wel.

- Kun je al iets zeggen over een verandering van stijl? Of gaan jullie verder in dezelfde stijl als het laatste album?

Nabemih en ik hebben besloten dat weer meer in de richting van het materiaal op Draco Sit Mihi Dux zullen gaan. Ik kan je verzekeren dat het bijzonder zal worden en waardig voor een goddelijke zaak.

- Bedankt voor je tijd!

Namens Ondskapt,
/ Acerbus

Waarschijnlijk onnodig om te melden, maar Osmose productions verkoopt graag nog een aantal exemplaren van Ondskapts laatste album. Ze hebben ze op zowel cd als vinyl liggen. Uiteraard zijn ook de vorige albums nog beschikbaar!

Interview (en): Ondskapt

There are not that many bands that take black metal as such a serious matter as Ondskapt do. Their recordings are as dark as dark can be and their live performances are ceremonies of pure Satanic worship. Singer Acerbus was kind enough to answer some questions about the band, his view on black metal and the (near) future of the band.
- The tour of the beginning of this year has been canceled due to health issues. How are you doing? Is there any information about a new tour?

Well, I am recovering now after have been very ill. The tour we we're talking about was supposed to take place in May, we are still interested in doing this tour another time. We are booked for several live gig's now as my health permits me to go and perform again. First off is Devilstone festival in Lithuania the 16th of Juli, Germany Barther Open Air the 18th of August We are also booked for a US tour in Texas headlining the Prefest for Rites of darkness in December. More tour and live info will be posted on our website www.ondskapt.com and we will most likely be on tour through Europe as well.

- Some black metal bands make a huge effort on stage. A lot of effects, fire, smoke, blood, animal parts, etc. Others just keep it as simple as possible. How important do you think stage elements as these are?


It depends sometimes on the circumstances due to availability and of course possibility in doing things on-stage that would crave permits due to rules and regulations. But no law would let me do what I really would like to do on-stage, believe me it would be a lot more than the things you mentioned and also very messy. For us the most important thing is to enhance an atmosphere, that is that of the most putrid and vile and let the music talk for itself. If you speak of his name he shall appear.

- The term black metal has been the topic of a lot of discussion within the metal world. How would you define black metal?

In 90% of the cases I would define BM in the same way as Alice Cooper once did, as he read the extreme metal magazines or such when he would be on tour in Scandinavia during in the nineties as perceiving it as very "Spinal Tap" where you have one band after the other trying to look more sinister and evil than the other. I would like to say that things today have changed but I would probably be lying. Black metal in its purest form is dark and inspiring not only as a music genre but as a lifestyle for the individual.

- What do you think of the way the genre has been developing in the last 20 years?

I would say that it has expanded and flourished into many different sub-genres through its prior existence as a experimental mixed genre. I think that BM is no longer as easy to define as many band nowadays play the genre in many different ways and express their music through many different forums, building their own platform for existence. Things have of course changed also due to the internet and its free availability of music in general causing higher demand to reach new heights in the industry. Anyone can record a demo even at home and just upload their music onto the net and have a BM band. This was not the case before when even demo-recordings costed money and effort to record. I would say that in certain degrees that the BM scene has become greatly developed and has a lot potential to grown even more, even though its purity has come somewhat diminished.

- As a pure black metal band, what is your view on the so-called  "post-black'-genre?

I've never heard of it.

- Swedish black metal bands somehow have an indefinable, typical Swedish sound. Where do you think the reason for this lies?

The studio's that have recorded them, the individuals behind the music, outside influences and chance. Bigger BM from Sweden have of course developed the trademark "Swedish BM" by simply being the band or bands that represent our country. Bands like Bathory, Marduk, Nifelheim and such have been kind of leaders in the Swedish BM scene and their sound is unique enough, but I think that what also give a significance is the fact that the recordings of certain BM albums became so good because of their productions.

- According to you, which bands deserve more attention than they are getting right now? Which bands do you admire? Any bands that you’d like to tour with?

Sweden has few BM bands at all that I feel interested in. What I feel would be highly interesting and important would be to see Ondskapt and Ofermod on a live tour.

- After the nineties black metal has slowly pushed back deep into the underground scene. Do you see this as a good thing?

I believe that this happened due to the search for that of what once was, the truth is it can never be regained not even by the individuals responsible for all of the commotion. But the underground scene is important none the less due to its integrity. The mainstream BM scene is only there to make profit, I see an innocents in the way BM should go about showing its true colours, when the bigger corporations are corrupt and perverted. A scene that is free and untouched by these demons will always be the more pure and honest and therefor never as appreciated in a whole.

- Erik from Watain once said in an interview that black metal has been seen as a joke for too long. Do you agree with his findings?


I personally see BM as a joke, at least 90% of it at least. The last 10% have at least earned the right to be called BM!

- A lot of black metal musicians say they get their inspiration from outside metal. Where does the musical inspiration originate from with Ondskapt?

There is several "classical" inspirations to our music that I still think to this day have created a spark to light the fire inside to write this music there in lies but also almost anything we could get our hands on that would sound as sick and malignant as possible. When Nabemih and I where young we both enjoyed the old classics within the BM scene but also classical music itself was very interesting for both of us, could be so arcane, vast and dark in its compositions that one simply became amazed. The variations and nuances in the music became so overwhelming at times that it was almost to good to me true. I believe that at that point in time when classical music was written and composed it was the black-metal of its time.

- I have noticed that most times the metal musicians are very friendly, calm people. Same goes for the black metal audience. How does that fit with the extreme character of the Music style and the lyrics?

I'm not sure and there is no point in psycho-analyzing this, although I am pretty sure that this is a fact due to that under all that make-up and spikes and so forth most of them are very normal people that think too much instead of acting. I don't blame them, they have no greater cause or will to power, they simply are only there for the music and are guideless in their mind of what BM is all about as usual! BM IS THE DEVILS MUSIC, THE AUDIENCE SHOULD SHOOT THEIR GUNS OFF INTO EACH OTHER INSTEAD OF WEARING SPIKES!

- There was quite some time between Arisen from the Ashes and the previous album Dödens Evangelium. Has Ondskapt become the most important band for all band members since the release of the latest album?

I don't work with people that do not have the power to instigate their own will into that of what is more important than themselves.

- What is most important for Ondskapt? Is it mainly about the music, or is the message behind the music, behind the band, more important?


I marvel at the fact of where not only reason and common sense is set aside but also hated and cast there of. Mankind is soon as depleted as everything else in this devil's world and is raping itself into that of which is unnatural. New revelations are being written in where perversity versus humanity. My god is at work when demons are possessing you! To believe those whom deceive becomes fact and choirs of taring and shrieking whooms wonder in the night. In this lies a monumental meaning lead to truth. In there lies damnation! Through time passed on, Catharsis is forever lost. In time hellfire devours an unlawful gathering of souls allas a mere insignificance to a greater empire of one. Fathomless guages of a luridly lurking festered, being of unsane mannors loomed at the light smirking at a reflection of beauty so infinite as a sunken dream. All sickness within our malevolent gathering and within our souls is to plunge into being a redeemer such as of a plague to wipe out the impurities that have infested it's self upon humans. Ever so slowly, crawling on its warted edifice perhaps the time will come when this suffering could surpass, though dire certainty tell us otherwise.

- Christian influences are drawn back more and more within Europe, while the Islam seems to be pushing forward. Is your view of the Islamic version of Satan equal to the Christian one?


In the end it doesn’t matter. They are all perverted pigs getting fucked by force far greater than even myself can grasp. They have by birth already been condemned into sickness and twisted logic. As a million so alike, as a herd of sheep, so unclean in everlasting sleep...

- When can we expect a follow up to Arisen from the Ashes?

We enter the studio next year, after that we'll see.

- Is there anything that can be said about a change in direction? Or will it be in the same style as the latest album?

Nabemih and I have decided to move more in the direction of the material of Draco Sit Mihi Dux. I can assure you that it will be special and worthy of a divine cause.

- Thanks for your time!

On behalf of Ondskapt,

/ Acerbus.

Maybe needless to say, but Osmose productions is more than willing to sell the latest album in both cd and vinyl versions. Of course the previous albums are also still available!

woensdag 18 mei 2011

Interview (nl): Shining

Een paar dagen geleden vond de release plaats van het zevende album van Shining, VII: Född Förlorare. Kort daarvoor stapte gitarist Fredric Gråby uit de band. Overgebleven gitarist Peter Huss vonden we bereid om een aantal vragen hierover te beantwoorden.
 
- We hebben Shining pas gezien in Zaandam en toen deed je de gitaarpartijen noodgedwongen alleen. Hoe vond je het gaan?

Nou, ik vind dat het wel goed is gegaan. Veel van de riffs zijn verdeeld over 2 gitaren dus ik denk dat het niet helemaal hetzelfde klonk. Maar ik denk dat we die problemen zo goed mogelijk hebben opgelost.

- Hoe gaat het met de zoektocht naar een vervanger voor Fredric Gråby?

We hebben bijna constant samen gespeeld. Hij kwam maar één of twee maanden na mij bij de band en we zijn behoorlijk hecht geworden. Zowel als vrienden als gitaristen. Dus om op hetzelfde niveau te komen met een nieuw persoon zal wat tijd kosten denk ik. Tijdens onze recente shows in Finland speelde een Nederlander, Sebastiaan Bats, mee met ons en hij deed het erg goed. Het ziet ernaar uit dat hij blijft. Maar om realistisch te zijn, hebben we redelijk openlijk gezegd dat het een tijd kan duren voordat een permanent lid wordt bekendgemaakt.

- Kun je ons iets vertellen over het opnameproces van het nieuwe album?

De basis  is drie jaar geleden opgenomen. Toen hebben we hier en daar nog wat toegevoegd, tot aan eind 2010 of begin 2011. 3 á 4 verschillende studio’s zijn gebruikt maar de basis van de nummers en het mixen zijn gedaan in dezelfde studio als Shining IV en verder. Deze studio is echter verhuisd sinds de Halmstad-opnamen. Niklas gaf me de leiding over het mixproces, aangezien ik vlakbij de studio woon en ik er dus meer betrokken bij zou kunnen zijn. En het was echt cool om daadwerkelijk de verschillende sessies voor de eerste keer bij elkaar gezet te horen. Ook al was het drie jaar oud, het klonk de eerste keer heel fris.
En we zijn heel tevreden met het resultaat!

Maar ik wil graag iets benadrukken. Sommige mensen vinden Halmstad het beste album. Het lijkt daardoor alsof wij dat ook zo moeten zien, maar dat doen we niet! We hebben nooit geprobeerd nog een Halmstad-album te maken! Toen we de eind mix van V hoorden dachten we dat het het einde van Shining zou betekenen en dat mensen het vreselijk zouden vinden. Dus het maakt niet uit wat mensen vinden, we hebben nooit en zullen nooit terugkijken en een oud album “recreëren”.

- Kvarforth heeft een aantal keer gezegd dat hij in principe alle nummers schrijft. Doet hij dat tot in detail, of komt hij met een bepaald concept dat de rest van de band vervolgens uitwerkt?


Nou, hij schrijft wel alle basisdelen. Ik zie het als dat hij naar ons toe komt met een vierkant figuur en wij er een cirkel van maken, als je begrijpt wat ik bedoel? Maar alle solo’s zijn bijvoorbeeld door mij gemaakt, en ook alle snaararrangementen. Dus mijn punt is dat we wel dingen toevoegen, maar de basis van een nummer is van hem.

- Född Förlorare is volgens mij het meest popmuziekachtige album van Shining tot nu toe. Is dat een bewuste keuze geweest of is dat een kwestie van groeien?


Dit is gewoon een natuurlijk iets. Er zijn geen plannen om dit of dat te doen. Het gaat gewoon zo.

- Shining wordt wel eens de Danzig van de black metal genoemd. Wat vind je van die omschrijving? 

Nou, dat is de eerste keer dat ik dit hoor dus ik weet niet echt wat ik moet zeggen? Ik weet niet eens of we überhaupt black metal spelen!? Misschien is het zo, misschien niet? We zijn Shining en we spelen wat we spelen, ik vind het niks om er een label op te plakken.

- Förtvivlan, min arvedel vind ik redelijk anders klinken dan de rest van het album. Het klinkt meer als een nummer van Klagopsalmer. Is het soms eerder geschreven dan de rest?


Kan het me niet echt herinneren..? Maar beide albums zijn ongeveer tegelijk opgenomen dus misschien is het daarom dat ze op elkaar lijken? God, geen idee?

- Wie is er verantwoordelijk voor de akoestische stukken? Speel jij die?

Als ik het me goed herinner deden Fredric en ik 50/50 van het akoestische materiaal. Vooral omdat het zo fucking irritant is om akoestische gitaar op te nemen. Een paar hele gevoelige microfoons om je heen zodat zelfs als je ademhaalt het opgepikt wordt en je moet uren stilzitten als een standbeeld... Dus moesten we deze stukken echt zoveel mogelijk verdelen.

- Tiden läker inga sår begint heel zacht en breekbaar, daarna wordt het slepend en uiteindelijk komt het zelfs tot een soort hyperblast. Kan er binnen één nummer meer contrast zitten dan in hierin?

Tuurlijk kan dat. Stel je voor dat we wat jazz of samba erbij gooien!

- Hoe vond Erik het om aan zo’n nummer mee te doen? Zijn zang is ook behoorlijk anders dan wat hij bij Watain doet.

Ik was er niet bij tijdens die sessie en het is trouwens opgenomen in een andere studio, dus ik weet het niet. Maar ik gok erop dat hij het leuk vond en dat hij zong op een manier die het best bij het nummer paste. Er zit veel woede en wanhoop in dat nummer.

- Het begin van Människa o'avskyvärda människa heeft weer zo’n Danzig-achtig geluid. Ik ben geen gitarist, maar een soort open akkoord halverwege een riff, als je begrijpt wat ik bedoel. Plagoande O'Helga Plagoande had ook zoiets. Wordt dit langzamerhand onderdeel van het Shining-geluid?

Ja. Het “open akkoord”-ding wordt zelfs heel vaak gebruikt bij Shining. Ook in de oudere nummers. Het komt misschien tegenwoordig wat meer naar voren, maar het is er altijd geweest.

- Tillsammans är vi allt is mijn favoriete nummer van het album. Vooral het slepende, groovende ervan vind ik erg cool. Ik geloof niet dat Shining zoiets eerder heeft gedaan. Geeft dit nummer een richting aan voor de toekomst van Shining?


Ja, het is een heel ander nummer dan de rest van het materiaal. Maar ik weet niet of dit een bepaalde richting aangeeft voor de toekomst? Het is alleen een nummer, en de toekomst moet nog aantonen waar we uit zullen komen.

- Hoe kwamen jullie trouwens tot een samenwerking met Nordman?

We hebben het hem eigenlijk gewoon gevraagd. Hij heeft naar wat ouder materiaal geluisterd en toen ging hij akkoord, Maar we hadden hem al een lange tijd in gedachten, dus het was goed dat hij besloot  mee te zingen met dat nummer.

- Ik heb het idee dat ik I Nattens Timma ergens van ken. Waar is het op gebaseerd?

Dat zou kunnen? Het is een cover van een nummer van Landberk.

- Waar staat FFF voor?

Från Födseln Förlorad.

- Zijn jullie sinds de opnamen van Född Förlorare alweer bezig geweest met het schrijven van nieuw werk?

Er is al wat materiaal geschreven, maar nu gaan we eerst focussen op het promoten van dit album en hopelijk veel te touren.

- Dank je voor je antwoorden en ik hoop Shining gauw weer te zien!

Dank je!

dinsdag 17 mei 2011

Interview (en): Shining

Just a few days ago the seventh Shining album was released. Shortly before guitar player Fredric Gråby left the band. Shining's remaining guitarist Peter Huss found some time to answer a few questions about the things that have been going on.
  
- We recently saw Shining perform De Kade in Zaandam, and then you had to take care of the guitar parts on your own out of necessity. How did you think that went?

Well, actually I think it went quite well. A lot of the riffs are divided for two guitars so I guess it didn't sound quite the same. But I think we solved those problems the best way we could.

- How is the search going to find a substitute for Fredric Gråby?

We played together almost all the time together. He joined just one or two months after me and we grew really tight together, as friends and as guitarplayers. So to get to the same level with a new guy will take some time I guess. On our recent shows in Finland a guy from Holland, Sebastiaan Bats, played with us and did a really good job. And it looks like he will stay. But to be realistic we have said quite open that it will take time before a new permanent member is announced.

- Can you tell us anything about the recording process of the new album?

The basic tracks were recorded three years ago. Then we have added things here and there up until late 2010 or early 2011. 3-4 different studios has been used but the basic tracks and the mix was done in the same studio as shining IV and forward. This studio has moved since the "Halmstad" recordings though. Niklas actually gave me free hands to be in charge of the mixing process since I live quite close to the studio and could be more "hands on" during the process. And it was really cool to actually hear all the different sessions put all together for the first time. Even if it was three years old it sounded fresh for the first time. And we are really happy with the result!

But I would like to point out one thing. Some people think that Halmstad is the best album. And it seems that because of that we have to think like that aswell, but we don´t! We have never tried to do another "Halmstad album"! When we heard the final mix of "V" we thought that would be the end of Shining and that people would hate it. So no matter what people might think, we have never and will never look back and try to "redo" an old album.

- Kvarforth has said on several occasions that he basically writes all the songs. Does he go into the specifics or does he give you a certain concept that the band will elaborate on?

Well, he does write all of the basic stuff. I like to see it like he comes to us with a square shaped figure, and we make it to a circle, if you get what I meen? But all of the solos are made by me for example, and also all string arrangements. So my point is that we do add stuff, but the basic song idea is his.

- I think Född Förlorare has to be the most pop music like album Shining has made until now. Has this been a deliberate choice or is it simply a matter of growth?

This is just a natural thing. There are no plans to make this or that. It just turns out that way.

- Shining is sometimes referred to as the Danzig of black metal. What is your view on this description?

Well, that´s the first time I hear that so I don´t know what to say really? I don´t even know if we play black metal at all!? But perhaps it is so, perhaps it´s not? We are Shining and we play the stuff we do, I don´t really like to put a label to it.

- In my opinion, Förtvivlan, min arvedel sounds quite different than the rest of the album. It sounds more like a song that could be from Klagopsalmer. Was this song written at an earlier stage than the other songs?

Can´t remember really..? But both albums were recorded at pretty much the same time so maybe that´s why they might be similar? Hell, I don´t know?

- Who is responsible for the acoustic parts on the album? Do you play these?

If I remember right me and Fredric did pretty much 50/50 of the acoustic stuff. Much because it´s so fucking annoying to record acoustic guitar. A couple of very sensitive mics around you that if you even breath they will pick it up, and you have to sit like a statue for hours... So we really needed to divide these parts as much as possible.

- Tiden läker inga sår starts off as soft and fragile, then turns a bit sluggish and eventually turns into a hyper blast. Can there possibly be any more contrast within a song than this one?

Of course it can. Imagine if we threw in some jazz or samba as well! :)

- How did Erik like to participate in one of the songs? His singing is also very different than his work with Watain.

I wasn't there during that session, it was actually recorded in a different studio, so I don´t know. But my guess is that he liked it and that he sang in a way that fitted the song the most. A lot of anger and despair going on in that song.

- The opening of Människa o'avskyvärda människa again has that typical Danzig sound to it. I'm not a guitarist, but it's like some sort of open chord in the middle of a riff, if you know what I mean. Plagoande O'Helga Plagoande also had something similar to that. Is this turning into a characterizing part of the Shining-sound?


Yes. The "open chord" thing is actually used very often in Shining, and also in the older songs. It might come out more clearly these days but it has always been there.

- Tillsammans är vi allt is my favorite song on the album. Especially the sluggish groove of it is very cool in my opinion. I don't think Shining has ever done something like this before. Does this song give way to the direction Shining is turning to?

Yeah, this is a different song compared to earlier stuff. But I don´t know if this will point out any certain direction for the future? It´s just one song, and the future has to show where we will be in the end.

- By the way, how did you get to the collaboration with Nordman?

We just asked him really. He listened to some of the older stuff and then he agreed to do it. But we did have him in mind for a long time actually, so it was a good thing that he decided to sing on that song.

- I get the idea that I've heard I Nattens Timma somewhere before. What is it based on?

You might have? It´s a cover of a song by "Landberk".

- What does FFF stand for?

Från Födseln Förlorad.

- Have you already been in the process of writing new stuff since the recordings of Född Förlare?

There is some stuff written, but right now we´ll focus on promoting this album and hopefully to tour a lot.

- Thanks for your answers and I hope to see Shining again soon!

Thank you!

zaterdag 14 mei 2011

Een nieuwe single van Marduk

Vanaf 27 mei is er een nieuwe EP van Marduk verkrijgbaar. De schijf bevat slechts drie nummers die, volgens Marduk zelf, afwijken van wat we op hun nieuwe album van ze kunnen verwachten. De EP zal korte tijd verkrijgbaar zijn op zowel cd als vinyl. De vinyleditie wordt uitgebracht in een oplage van 500 stuks.

Om een idee te krijgen wat ons te wachten staat heeft de band het nummer Warschau 2 - Headhunter Halfmoon vast op YouTube gezet. Mij doet het denken aan de klassieker Panzer Division Marduk.

Voor wie interesse heeft in Iron Dawn: bij Nuclear Blast is de knalgele vinyleditie te bestellen, de cd-versie is vrijwel overal bestelbaar. Bij Discorder bijvoorbeeld.

woensdag 11 mei 2011

Shining: VII: Född förlorare (en)


To get straight to the point: No, this is not a new Halmstad. That album was pure genius, of which the same standard cannot be met. This does not mean that Född förlorare is a bad album, on the contrary. It's much better than its predecessor Klagopsalmer which was quite changeable.

The first track, Förtvivlan, min arvedel, has been available on the net for quite some time now. At the end of May, a music video will be released of this song. The song is quite dark and seems to be separate from the rest of the tracks on this album, since the asphyxiating pitch black sphere has made way for a quite varied, sometimes almost pop music-like sound on the rest of Född förlorare. Of course it doesn't turn into a party on any of the tracks and of course the typical desperation-like sphere lingers on each corner, but I think that this album will draw a much bigger audience than the previous albums.

Singer Kvarforth sings a lot more on this album and it has to be said: he does a pretty good job with it. He knows how to alternate a lot with his voice. This turns an impressive record into a nice album.

After having listened to Född förlorare a few times now, I think that in my opinion Tillsammans är vi allt is the best track of the album. It's different from what Shining has brought forth so far, but it sounds really cool. The fifth track which characterizes Shining albums is also quite a becoming piece.

Should we buy this? Yes! Definitely! You can order it via Shining's record label Spinefarm. They have editions available in the normal CD edition, also a llimited edition with a T-shirt and as a vinyl. Whether or not special, limited editions will be released has yet to be revealed.

Shining: VII: Född förlorare (nl)

Om maar met de deur in huis te vallen: nee, het is geen nieuwe Halmstad. Dat album was zo geniaal, dat is niet meer te evenaren. Neemt niet weg dat Född förlorare zeker een goed album is. Stukken beter dan voorganger Klagopsalmer, wat nogal wisselvallig was.

Het eerste nummer, Förtvivlan, min arvedel, was al enige tijd op internet te horen. Eind mei zal er een videoclip van verschijnen. Het is behoorlijk duister en lijkt daarmee wat apart te staan van de andere nummers op dit album, want de verstikkende grafzwarte stemming heeft op de rest van Född förlorare plaats gemaakt voor een behoorlijk gevarieerd, soms bijna popmuziekachtig geluid. Uiteraard wordt het nergens feest en natuurlijk overheerst overal het typische wanhopige sfeertje, maar ik denk dat dit album een veel breder publiek kan aanspreken dan de eerdere albums deden.

Zanger Kvarforth zingt op dit album een stuk meer en het moet gezegd worden: dat doet hij behoorlijk goed. Hij weet zijn stem ook op dat vlak behoorlijk afwisselend te gebruiken. Dat maakt het album naast een imponerende plaat ook gewoon een mooi album.

Na Född förlorare een paar keer beluisterd te hebben denk ik dat Tillsammans är vi allt wat mij betreft het beste nummer van dit album is. Het is anders dan wat Shining tot nu toe gemaakt heeft, maar het klinkt echt super. Het voor Shining altijd typerende vijfde nummer is trouwens ook een ontzettend mooi stuk.

Aanschaffen? Ja! Absoluut! Dat kan via Shinings label Spinefarm. Zij hebben exemplaren in de reguliere cd-uitvoering, in een gelimiteerde oplage met een t-shirt en op vinyl liggen. Of er nog speciale, gelimiteerde uitgaven volgen, is nog niet bekend.